Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Preddvor - sprememba št. 6

Predpisi, na katere predpis vpliva