Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva