Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 4/1998

21. 9. 1998 329
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 4/1998)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.09.1998
Začetek veljavnosti: 29.09.1998
Konec veljavnosti: 07.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe