Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva