Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/1998

24. 11. 1998 272
Odlok o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.1998
Začetek veljavnosti: 02.12.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1998 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.09.1998
Začetek veljavnosti: 25.11.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine