Odlok o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva