Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2005

18. 7. 2005 262
Odlok o komunalnem prispevku v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2005
Začetek veljavnosti: 19.07.2005
Konec veljavnosti: 12.11.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Sklep o imenovanju komisije za priznanja Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.06.2005
Začetek veljavnosti: 26.07.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2005
Začetek veljavnosti: 13.07.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev