Odlok o komunalnem prispevku v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva