Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2008

1. 4. 2008 362
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.03.2008
Začetek veljavnosti: 16.04.2008
Konec veljavnosti: 09.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole