Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva