Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2008

19. 12. 2008 321
Sklep o višini tarifnih postavk odvoza odpadkov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o tehničnem popravku Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Dolgoročni in družbeni plani