Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2009

26. 2. 2009 319
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2009
Začetek veljavnosti: 27.02.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.02.2009
Začetek veljavnosti: 27.02.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport