Obvezna razlaga (4.) točke 8. člena in (1.3.) točke 14. člena ter (2.2.) točke 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva