Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2009

2. 6. 2009 389
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.05.2009
Začetek veljavnosti: 03.06.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.05.2009
Začetek veljavnosti: 03.06.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o izvzemu iz javnega dobra parc.št. 1607/8 in 1607/10 k.o. Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 3/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.05.2009
Začetek veljavnosti: 03.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro