Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2012

3. 7. 2012 264
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za sekundarno vodovodno omrežje na območju vikend naselja Možjanca (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.06.2012
Začetek veljavnosti: 04.07.2012
Konec veljavnosti: 12.11.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki