Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za sekundarno vodovodno omrežje na območju vikend naselja Možjanca

Predpisi, na katere predpis vpliva