Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014

29. 12. 2014 691
Odlok o predkupni pravici Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 13.01.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 29.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo