Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2015

Predpisi, na katere predpis vpliva