Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022

9. 11. 2022 Marko B. 376
Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Preddvor – spremembe št. 6 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2022
Začetek veljavnosti: 09.11.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2022
Začetek veljavnosti: 01.01.2023
Konec veljavnosti: 22.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2022
Začetek veljavnosti: 01.01.2023
Konec veljavnosti: 22.12.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2022
Začetek veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi uporabnine šolskih prostorov (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 6/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2022
Začetek veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin