Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva