Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva