Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2001

Predpisi, na katere predpis vpliva