Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010

29. 12. 2010 652
Odlok o razveljavitvi razveljavitve odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 11/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 30.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine