Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva