Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2006

27. 10. 2006 302
Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2006
Začetek veljavnosti: 28.10.2006
Konec veljavnosti: 08.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.08.2006
Začetek veljavnosti: 28.10.2006
Konec veljavnosti: 23.09.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.10.2006
Začetek veljavnosti: 17.10.2006
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev