Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva