Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva