Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva