Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva