Odlok o razveljavitvi odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva