Odlok o razveljavitvi razveljavitve odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva