Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št.1)

Predpisi, na katere predpis vpliva