Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 1 (krajše: SD OPN – št. 1)

Predpisi, na katere predpis vpliva