Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Predpisi, na katere predpis vpliva