Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2012

12. 4. 2012 586
Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 11/04, 10/08-tehn.popr., 6/09- tehn.popr.) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2012
Začetek veljavnosti: 13.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju nadomestnega člana Krajevnega odbora Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2012
Začetek veljavnosti: 13.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Dopolnitev Sklepa o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.04.2012
Začetek veljavnosti: 13.04.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine