Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva