Sklep določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva