Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/1998

12. 10. 1998 378
Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.09.1998
Začetek veljavnosti: 20.10.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/1998)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.09.1998
Začetek veljavnosti: 20.10.1998
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)