Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje

Predpisi, na katere predpis vpliva