Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave

Predpisi, na katere predpis vpliva