Sklep o razveljavitvi tehničnega popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec

Predpisi, na katere predpis vpliva