Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2011

Predpisi, na katere predpis vpliva