Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva