Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarski javnih službah v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva