Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva