Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru

Predpisi, na katere predpis vpliva