Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva