Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva