Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem