Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko

Predpisi, na katere predpis vpliva